Fanuc 0 Mb Manual

Sponsored link: Download Fanuc 0 Mb Manual
parametriohjelmointi fanuc 21i-mb –ohjauksessa
Language: finnish
PDF pages: 66, PDF size: 0.61 MB
Report
pdf 3.0 mb - micrografx designer 7 - kansi126.dsf
Alkusanat Tämä raportti ”Hirsirakennuksen yläpohjan tiiviys – vaikutus lämpöenergiankulutukseen” on tutkimushankkeen ”Yläpohjan tiiviyden vaikutus hirsirakennuksen lämmitysenergiankulutukseen 1.4.2002–31.8.2003” loppuraportti. Tutkimus kuului Tekesin Tukista tuplasti– teknologiaohjelmaan. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Talonrakennustekniikan laboratoriossa professori Ralf Lindbergin johdolla. Vastaavana tutkijana toimi Virpi Leivo. Lisäksi tutkimukseen osallistui TTY:n .

Language: finnish
PDF pages: 65, PDF size: 3 MB
Report
pdf 1.0 mb - marko moisio 3d-visualisointi ajoneuvosimulaattorissa
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma MOISIO, MARKO: 3D-visualisointi ajoneuvosimulaattorissa Diplomityö, 57 sivua Huhtikuu 2010 Pääaine: Hypermedia Tarkastajat: professori Seppo Pohjolainen, erikoistutkija Pekka Ranta Avainsanat: 3D-visualisointi, simulaattori, koulutus Nykyaikaisissa koulutussimulaattoreissa käytetään lähes poikkeuksetta 3Dvisualisointia, jonka avulla havainnollistetaan koulutettavan kohteen liikkeitä ja ympäröivää virtuaalimaailmaa. Kehittyneet .

Language: finnish
PDF pages: 64, PDF size: 0.94 MB
Report
pdf 2,0 mb - metsäsertifikaatit kilpasilla
Paikkatieto yhdistettynä monikriteerisen arvioinnin menetelmiin tarjoaa mahdollisuuden tuottaa metsäpäätöstuessa tarvittavia ekologisia malleja. Elinympäristötekijöitä voidaan tarkastella eri mittakaavoissa ja lajien elinympäristövaatimuksia yhdistää yhdeksi sopivuuskartaksi. Myös empiirisiä malleja ja asiantuntijamalleja voidaan liittää samoihin suunnittelulaskelmiin. Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen suunnitteluketjun eri vaiheissa sekä monimittakaavaiset tarkastelut parantavat ekologisen tiedon .

Language: finnish
PDF pages: 36, PDF size: 2.02 MB
Report
raportti pdf-tiedostona (1,0 mb). - paltamo kiehimänjoen
4 mutta kuitenkin tutkittuina. Niiden muinaisjäännösarvo ei liene enää kaikilta osin kovin suuri. Ruoppausvallein takana saattaa olla vielä löytymättömiä muinaisjäännöksiä, mutta niiden havaitseminen on hankalaa, koska alkuperäisen maaston ja topografian hahmottaminen on kovin vaikeaa ja siten maaston päätteleminen tarkemman tutkimisen arvoiseksi on monin paikoin mahdotonta. Moni alajuoksun uusi rakennuspaikka on sijoitettu vallille tai aivan vallin liepeille, vain muutama paikka on selvästi vallin takana.

Language: finnish
PDF pages: 22, PDF size: 0.96 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Suomi ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.