Friction Head

Sponsored link: Download Friction Head
presentation heading with long text
• Alkukysely (n=318) ja koulutusta epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta työssä (ilmiöiden määrittelyä, kiusaamisen taustoja työpaikalla, vuorovaikutuksen vaikeus) (1 ½ tuntia) • Palautetilaisuus, ryhmätyö ja keskustelu (1 ½ tuntia) • Koulujen yhteinen tilaisuus (½ päivää), teeman käsittelyä mm. improvisaatioteatterin keinoin • Osa työntekijöistä osallistui myös teemavuoden lähtölaukaukseen ja joihinkin yleisiin koulutustilaisuuksiin • Yhdellä koululla aiheeseen liittyvä koulutuspäivä osana omaa .

Language: finnish
PDF pages: 16, PDF size: 0.06 MB
Report
1 running head: kollektiivinen Älykkyys kai hakkarainen verkko
Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda katsaus psykologisen ja kulttuuritutkimuksen suuntauksiin, jotka tarkastelevat ihmisen älykästä toimintaa luonteeltaan kollektiivisena prosessina. Artikkelissa hahmotetaan vaihtoehtoa perinteiselle näkemykselle, joka tarkastelee älykkyyttä yksipuolisesti lyhytkestoisina yksilön mielensisäisinä tapahtumina. Artikkelissa tarkastellaan useita kollektiivisen älykkyyden muotoja, kuten työvälineisiin ja toimintaympäristöön esineellistynyt älykkyys, keinotekoiset tiedon .

Language: finnish
PDF pages: 24, PDF size: 0.19 MB
Report
pdf versio - head invest
Language: finnish
PDF pages: 21, PDF size: 1.47 MB
Report
tommi kokkarinen head of credit pohjola varainhoito 8.5
  Pohjola Varainhoito Oy (jäljempänä ”PVH”) on laatinut tämän esityksen taustainformaatioksi. Tämä esitys perustuu lähteisiin, joita voidaan pitää luotettavina, mutta takuita annettujen tietojen tai mielipiteiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Esityksen tarkoituksena ei ole, eikä vastaanottaja voi olettaa, että se antaisi kattavan tai täydellisen kuvan rakenteesta, liiketoiminnasta tai tulevaisuuden näkymistä. Vaikka esityksen laadinnassa on noudatettu huolellisuutta ja.

Language: finnish
PDF pages: 15, PDF size: 0.42 MB
Report
Suomi ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.