Standardin

Sponsored link: Download Standardin
standardin iso 9001 eräs tulkinta “miten osuudesta”: miksi
Name of the dissertation An interpretation of “the how part” of the standard ISO 9001 – Why the standard ISO 9001 does not give the result which is hoped? Manuscript submitted Date of the defence Monograph Faculty Department Field of research Opponent(s) Supervisor Instructor Article dissertation (summary + original articles) Faculty of Electronics, Communications and Automation Department of Electrical engineering Development on product Prof. Pekka Kess Prof. Antero Arkkio Emeritusprof. Tapani Jokinen 13.

Language: finnish
PDF pages: 186, PDF size: 0.85 MB
Report
standardin 14015:2004 sisältö tukes
. tuotteen kanssa. Tarkemmat kelluvia kansia koskevat määräykset on annettu tämän standardin liitteessä.

Language: finnish
PDF pages: 54, PDF size: 0.75 MB
Report
standardin en 14015:2004 sisältö
.Tämän raportin tarkoituksena on esitellä tiivistetysti EN 14015:2004 standardin vaatimuksia isojen paikoilleen rakennettavien säiliöiden suunnittelulle, pystytykselle, tarkastuksille ja testaamiselle. . alkuperäiseen standardiin perehtymistä ja sen noudattamista. Raportin sisällöllinen järjestys vastaa standardin EN 14015:2004 sisällöllistä järjestystä, mutta lukujen numerot eivät ole. ja taulukot on numeroitu vastaamaan standardin numerointia. Raportin liitteenä on vertailutaulukko, jossa verrataan EN 14015:2004 standardin ja vanhojen kansallisten SFS-standardien.

Language: finnish
PDF pages: 54, PDF size: 0.75 MB
Report
standardin iec 61508 käyttökokemuksia
• HS sektorin mielenkiinto kohdistuu työmaa-vaiheeseen, koska siellä on todellisia ongelmia, suunnitteluvaihe ei ole kuitenkaan ongelmallisin • laatujärjestelmään sisältyvä ulkoinen auditointi ei käytännössä vaikuta turvallisuuteen liittyvään suunnitteluun (auditoijien osaamattomuus ja pitkät auditointivälit) • turvallisuuteen liittyvien asioiden tunnistaminen on osoittautunut vaikeaksi asiaksi, IEC 61508 osaaminen on keskittynyt harvoille henkilöille • pätevyysvaatimuksia suunnittelijoille ei ole pystytty.

Language: finnish
PDF pages: 23, PDF size: 0.26 MB
Report
standardin en 12285-1:2003 ja en 12285 - standardien en 12285-1
Tämän raportin tarkoituksena on esitellä tiivistetysti EN 12285-1:2003 ja EN 12285-2:2005 standardien vaatimuksia sylinterimäisten ja makaavien vesiä pilaavilla nesteille tarkoitettujen terässäiliöiden suunnittelulle. Säiliöiden suunnittelua ei kuitenkaan tule tehdä tämän raportin pohjalta, vaan säiliöiden valmistus vaatii aina alkuperäiseen standardiin perehtymistä ja sen noudattamista. Standardeista EN 12285-1 käsittelee maanalaisia ja EN 12285-2 maanpäällisiä säiliöitä. Ne on kuitenkin käsitelty .

Language: finnish
PDF pages: 16, PDF size: 0.31 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Suomi ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.