Syd Field

Sponsored link: Download Syd Field
kun syd.meen sattuu
Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen tulevien potilaiden ohjaukseen video ja kehittää sairaanhoitajan antamaa potilasohjausta. Tarkoituksena oli antaa potilaalle ja hänen omaisilleen tietoa hoitoprosessista ja lievittää leikkaukseen tulevien potilaiden pelkoja ja epävarmuuden tunteita. Opinnäytetyö toteutettiin projektityönä yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikön, Oulun yliopistollisen sairaalan sydän- ja rintaelinkirurgian vuodeosasto 3:n ja TV- studion.

Language: finnish
PDF pages: 43, PDF size: 0.15 MB
Report
hunter field target (hft)
Language: finnish
PDF pages: 14, PDF size: 0.58 MB
Report
ohjaus sydohjaus - syd Äämen vajaatoimintapotilaan men
Language: finnish
PDF pages: 63, PDF size: 0.81 MB
Report
suorituskyvyn arviointisuorituskyvyn arviointi syd syd
Language: finnish
PDF pages: 20, PDF size: 0.77 MB
Report
antti-juhana mäki optically induced electric fields and their use
. Programme in Automation Technology MÄKI, ANTTI-JUHANA: Optically Induced Electric Fields and Their Use in Microfluidics and Cell Manipulation Applications Master. optoelectrowetting, that is using a photoconductive surface for addressing electric fields used for electrowetting, is presented. Optoelectrowetting provides a flexible, illumination-based creation of electric fields that are used to control surface tension of liquid.

Language: finnish
PDF pages: 120, PDF size: 1.52 MB
Report
Suomi ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.