Tampereen Yliopisto

Sponsored link: Download Tampereen Yliopisto
tampereen yliopisto
.Tampereen yliopisto Historiatieteen ja filosofian laitos SUODENJOKI, SAMI: Kiistämisen rajat. Omapäinen suutari .

Language: finnish
PDF pages: 261, PDF size: 5.01 MB
Report
tampereen yliopisto
Language: finnish
PDF pages: 234, PDF size: 1.9 MB
Report
tampereen yliopisto
7 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus tutkielman aiheeseen Huonokuntoisten pitkäaikaistyöttömien tilanteen selkiyttämiseksi kansanedustaja Ilkka Taipale teki talousarvioaloitteen (Talousarvioaloite 973/2000) vuonna 2000, jossa ehdotettiin varojen myöntämistä silloisen työministeriön (vuoden 2009 alusta työ- ja elinkeinoministeriö) organisoimalle hankkeelle. Hankkeen tarkoitus olisi kartoittaa pitkäaikaistyöttömien joukkoa, josta oli työministeriön omienkin laskelmien mukaan lähes 15 prosenttia työkyvyttömiä. .

Language: finnish
PDF pages: 164, PDF size: 0.87 MB
Report
tampereen yliopisto
Language: finnish
PDF pages: 154, PDF size: 0.69 MB
Report
tampereen yliopisto
Sosiaalityö Marraskuu 2005 Tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet sellaiset ongelmalliset asiakastilanteet, joihin asiakas on pyytänyt tuekseen ulkopuolista ihmistä, maallikkoa. Tämä osoittautui seikaksi, johon kukaan näiden asiakkaiden kanssa työskennelleistä ammattilaisista ei suhtautunut neutraalisti. Maallikon mukaan tulo aiheutti hämmennystä. Tämä ilmiö, samoin kuin ongelmalliset asiakastilanteet laajemminkin, otettiin käsittelyyn Tampereella Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman ja Kansalaisareena ry:.

Language: finnish
PDF pages: 150, PDF size: 0.5 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Suomi ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.